5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M

5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M
5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M

5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M

2: RGBW=RGB and Cold white; RGBWW=RGB and Warm white. 5M 5050 RGB /RGBW IP65/IP20 includes 10M 5050 RGB /RGBW IP65/IP20 includes 15M WiFi 5050 RGB /RGBW IP65/IP20 includes 15M RF 5050 RGB /RGBW IP65/IP20 includes.


5050 2835 DC12V RGB RGBW LED strip with WiFi /RF/IR LED controller 5M 15M 40M